No mostrar més aquest missatge
 • Fundació Rosa Oriol

  Tots contra la pobresa infantil. Fundació Rosa Oriol

  Ajuda directa a nens que es veuen privats de l’accés a una vida digna: alimentació, estudi, habitatge digne i un entorn que els permeti créixer i desenvolupar-se com a persones

  Actualment a Espanya 2.306.000 nens menors de 16 anys pateixen pobresa, una xifra que representa el 27% de la població infantil. Això vol dir que 1 de cada 4 nens espanyols pateix a causa de la pobresa.

  Per aquest motiu, aquests nens no poden fer tres àpats al dia –en molts casos només tenen accés a l’àpat de migdia si tenen la sort de disposar d’una beca de menjador–, que no tenen aigua corrent per rentar-se, que no tenen energia elèctrica per poder fer les feines de l’escola, que no tenen sostre o que no el tenen garantit. Realment la pobresa és una situació que no es mereix cap nen.

  Acabar amb la pobresa dels més petits també està a les nostres mans i per això des de la Fundació Rosa Oriol s’ha activat la campanya Tots contra la pobresa infantil amb el suport de l’Obra Social ”la Caixa”, i amb la complicitat de 10 entitats repartides pel territori espanyol, amb l’objectiu de canalitzar amb elles l’ajuda per tot el país.

  Aquesta campanya persegueix requerir el compromís de ciutadans, empreses i administracions a sumar-s’hi.

  Volem guanyar 2.306.000 batalles i sabem que la suma de tots ens pot ajudar a aconseguir-ho.

  Hi pots ajudar a través d’un microdonatiu.

  Dóna 1 € i ajuda un nen que no pot viure amb dignitat.