No mostrar més aquest missatge

Contra la pobresa infantil, cada dia compta

 • Pobresa infantil

  Busquem solucions que permetin als nens que viuen en la pobresa tenir les oportunitats que els calen per tirar endavant.

  Actualment, 1 de cada 3 nens viu situacions de vulnerabilitat. Per aquest motiu, des del programa CaixaProinfància de l’Obra Social ”la Caixa” continuem treballant per trencar el cercle de la pobresa hereditària actuant sobre les necessitats més urgents amb la finalitat de garantir que, malgrat les dificultats, aquests nens de 0 a 18 anys tinguin les mateixes oportunitats que els altres.

  Donem suport a la infància i la família, tot promovent el desenvolupament social i educatiu dels nens i nenes en situació de pobresa des d’un enfocament d’atenció integral. Entre els diferents serveis d’ajuda tenim:

  Ajuts de béns de primera necessitat:

  • - Alimentació i higiene infantil
  • - Equipament escolar
  • - Ulleres i audiòfons

  Serveis d’ajuda a famílies:

  • - Reforç educatiu
  • - Atenció psicosocial
  • - Activitats extraescolars i d’estiu
  • - Tallers educatius familiars   

  Per dur-ho a terme, el programa rep la col·laboració de més de 30 entitats socials de 47 ciutats espanyoles que, al seu torn, coordinen més de 350 entitats que treballen en xarxa. Les entitats socials són les responsables de l’atenció directa a les famílies: elaboren un pla de treball que atengui les necessitats de cada família, prioritzen els ajuts i fan un seguiment de cada cas, amb l’objectiu d’assegurar que les prestacions siguin les adequades per donar suport al procés d’inclusió dissenyat per a cada nucli familiar.

  L’Obra Social ”la Caixa” se centra ara a garantir l’atenció continuada i a llarg termini dels més de 250.000 infants que reben ajuts i hi destina, com cada any, 50 milions d’euros anuals. A causa de la conjuntura econòmica actual, aquest problema afecta llars que fins ara tenien una estabilitat raonable i que inesperadament s’han trobat en una situació de pobresa sobtada.

  Per aquest motiu, impulsem una iniciativa solidària a favor de la xarxa d’entitats del programa CaixaProinfància per a la qual comptem amb tu. Junts podem fer front a la pobresa infantil i aconseguir que molts nens més rebin l’assistència necessària per canviar la situació que viuen. Col·labora-hi.

  • 1,20 €: proporcionen 1 esmorzar saludable per a la primera infància que inclou llet, cereals, potets i fruita.

  • 4 €: faciliten 1 sessió de reforç educatiu. Aquest suport pot evitar el fracàs escolar i és necessari per motivar els nens cap a un futur amb oportunitats.         

  • 8 €: permeten adquirir material educatiu per a l’escola. És important disposar del material bàsic diari per assistir a l’escola.

  • 15 €: proporcionen 1 pack d’higiene mensual per a la primera infància. Equival a gel, llet hidratant, esponges, tovalloletes, colònia i bolquers; vital per assegurar el desenvolupament correcte dels nens.


  » Descobreix un taller molt dolç amb nens de CaixaProinfància

 • Carrusel_Infantil_1

 • Carrusel_Infantil_2

 • Carrusel_Infantil_3