No mostrar més aquest missatge
 • L’Obra Social ”la Caixa” ha destinat a les emergències humanitàries i crisis més de 19 milions d’euros, tant de fons propis com de donatius dels ciutadans.

  Malnutrició infantil

  Què és

  L’Obra Social ”la Caixa” treballa especialment per reduir la malnutrició infantil als països en vies de desenvolupament. El dret a l’alimentació està reconegut com un dels drets humans fonamentals, segons la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, però tot i això la fam continua augmentant any rere any, i afecta especialment la població infantil.

  La malnutrició afecta milions d’infants arreu del món. En perjudica greument el creixement i fins i tot pot tenir conseqüències fatals. La malnutrició és el resultat del consum insuficient d’aliments i de l’aparició repetida de malalties infeccioses.

  En el món en desenvolupament, uns 143 milions d’infants menors de cinc anys –o un de cada quatre– tenen un pes inferior al normal.

  Objectiu + col·laboradors + gestió d’ajuts

  L’Obra Social ”la Caixa” recull donatius de ciutadans solidaris que, juntament amb fons de l’entitat mateixa, destina íntegrament a organitzacions humanitàries de reconegut prestigi, capacitat i experiència, que duen a terme projectes que un comitè d’experts de l’Obra Social avalua abans que es financin i monitoritza durant tota l’execució.

  Amb la col·laboració de tothom podem reduir el nombre de nens al món que pateixen malnutrició.

  © Rachel Palmer/Save the Children - © GAVI Mother and Child